Uppskjutet fönsterbyte.

Vi hade planerat att byta fönster i klubbstugan detta verksamhetsår. Offerter begärdes från lokala företag. Liikamaa Bygg AB:s offert antogs med planerat fönsterbyte i september. Nu har företaget meddelat att de ej hinner göra det under detta verksamhetsår. Niklas Liikamaa garanterar att de kommer att göra jobbet under nästa år och att det offerterade priset står fast. Detta är godkänt från båtklubbens sida.

BK Bothnia december 2020.

Enligt stadgarna skall ett styrelsemöte hållas under sista kvartalet för att föreslå avgifter till ordinarie årsmöte under första kvartalet kommande år.

Ordföranden Bertil Andersson har per telefon haft kontakt med samtliga ordinarie styrelseledamöter och enats om att inte på grund av pandemin kalla till ett styrelsemöte.

Man enades också om att inte kalla till årsmöte under rådande förhållanden.

Eftersom bedömningen är att rådande mötesrestriktioner kommer att pågå under kommande säsong föreslås ej heller några förändringar beträffande avgifter, då ekonomin är stabil. Så gott som samtliga hamnplatser är uthyrda. Gästavgifterna har dock blivit betydligt lägre, då de utländska gästerna uteblivit. Inspelningen av både den svenska och finska Robinsonserien spelades in i vår skärgård med utgångshamn i Haparandahamn. Detta gav också en liten inkomst åt klubben.

Reinvestering i en ny tankstation för diesel och förstärkning av takstolarna i båtmagasinet stannade på drygt 100 000 kr sammanlagt tack vare att vi fick 50 % i bidrag från Haparanda kommun till tankstationen.

Det som i dagsläget är känt är att sjö- och upptagningsslipen behöver lagas. Vi har hittat en företagare med pråm i Torneå, som gjort motsvarande jobb där.

Besvärlig vinter 2019 för hamnen.

Nu är hamnen fullt redo att ta emot alla båtar.
Som framgår av bilden såg den södra brygga ut på detta sätt.
Även bryggan norr om slipen hade fått ta del av isens härjningar.
Vissa bryggankare behöver justeras, men det måste ske när det är vindstilla.

 

 

 

IMG_2559

Många som lånade flytväst förra sommaren har ej lämnat tillbaka dem. Många är barnvästar. Bra att flytvästarna används. Har du en eller flera västar som du ej behöver, så lämna dem gärna i klubbstugan.

Officiell gästhamn och ställplats för campare. Välkomna!

Vattendjupet är 3 m vid normalvattenstånd. Observera dock att vattenståndet kan variera mycket.

Klubbanläggning med kök,bastu, handikappanpassade toalett- och duschutrymmen.

Toatömning för båtar finns vid mastkransbryggan.

Diesel och färskvatten kan tankas i hamnen.

Gratis Wi-Fi.

Bussförbindelse till Haparanda.

Dieseltankstationen. För Citydiesel finns en anläggning med kod. Nya användare hälsas välkomna. Kontakta Bertil Hannerfors, +46 70-624 76 97, för att erhålla kod och instruktion. Det går också bra att tanka via BK Bothnia mot kontant betalning eller med betalkort.