Bryggorna på plats

Nu är äntligen bryggor och landgångar på plats. Det var inte så enkelt denna gång. Isen hade ställt till med ganska stora skador på pontoner och förankringar. Arbetet tog ca två dagar och det återstår ännu lite mindre justeringar samt en del underhållsarbete. Vi valde att göra arbetet helg och kväll för att fler skulle ha möjlighet att hjälpa till.

Bryggan för mindre båtar har fått ett nytt landfäste som ska vara mindre brant. Nya landgångar är också beställda. Stort tack till alla frivilliga som ställde upp och jobbade! Vi ser att fler händer kommer att behövas för insatser som denna i framtiden så alla klubbmedlemmar uppmanas vara beredda att bli kallade till en arbetsdag.

Niklas Olsson