Bryggorna på plats

Nu är äntligen bryggor och landgångar på plats. Det var inte så enkelt denna gång. Isen hade ställt till med ganska stora skador på pontoner och förankringar. Arbetet tog ca två dagar och det återstår ännu lite mindre justeringar samt en del underhållsarbete. Vi valde att göra arbetet helg och kväll för att fler skulle ha möjlighet att hjälpa till.

Bryggan för mindre båtar har fått ett nytt landfäste som ska vara mindre brant. Nya landgångar är också beställda. Stort tack till alla frivilliga som ställde upp och jobbade! Vi ser att fler händer kommer att behövas för insatser som denna i framtiden så alla klubbmedlemmar uppmanas vara beredda att bli kallade till en arbetsdag.

Niklas Olsson

Nya och avgående funktionärer i klubben

På årsmötet 240313 avtackades avgående ordföranden Kåre Strömbäck med blombuketter. Kåre har arbetat i klubbens styrelse i mer än 50år, den mesta tiden som sekreterare men även som ordförande. Till ny ordförande valdes Niklas Olsson.

Arne Luthstöm utsågs till ny hamnkapten och Bror Alatalo blir stugfogde. Uppdragen sköttes tidigare av Bertil Hannerförs. Bertil har varit hamnkapten för klubben i över 30 år.

Vi tackar både Bertil och Kåre för deras insatser genom åren.

Kåre Strömbäck

Dieseltankning

Försäljningen har överlåtits åt BSM AB. Du som har en kod för tankning kommer att få fakturan med e-post och därför är det viktigt att du skickar din e-postadress till info@bsm-ab.se
Har du frågor eller vill bli ny kund kan du vända dig till BSM AB på telefon 0922-141 50. Du kan naturligtvis besöka BSM AB på Ahlmarksvägen 1 i Haparanda.