Uppskjutet fönsterbyte.

Vi hade planerat att byta fönster i klubbstugan detta verksamhetsår. Offerter begärdes från lokala företag. Liikamaa Bygg AB:s offert antogs med planerat fönsterbyte i september. Nu har företaget meddelat att de ej hinner göra det under detta verksamhetsår. Niklas Liikamaa garanterar att de kommer att göra jobbet under nästa år och att det offerterade priset står fast. Detta är godkänt från båtklubbens sida.

BK Bothnia december 2020.

Enligt stadgarna skall ett styrelsemöte hållas under sista kvartalet för att föreslå avgifter till ordinarie årsmöte under första kvartalet kommande år.

Ordföranden Bertil Andersson har per telefon haft kontakt med samtliga ordinarie styrelseledamöter och enats om att inte på grund av pandemin kalla till ett styrelsemöte.

Man enades också om att inte kalla till årsmöte under rådande förhållanden.

Eftersom bedömningen är att rådande mötesrestriktioner kommer att pågå under kommande säsong föreslås ej heller några förändringar beträffande avgifter, då ekonomin är stabil. Så gott som samtliga hamnplatser är uthyrda. Gästavgifterna har dock blivit betydligt lägre, då de utländska gästerna uteblivit. Inspelningen av både den svenska och finska Robinsonserien spelades in i vår skärgård med utgångshamn i Haparandahamn. Detta gav också en liten inkomst åt klubben.

Reinvestering i en ny tankstation för diesel och förstärkning av takstolarna i båtmagasinet stannade på drygt 100 000 kr sammanlagt tack vare att vi fick 50 % i bidrag från Haparanda kommun till tankstationen.

Det som i dagsläget är känt är att sjö- och upptagningsslipen behöver lagas. Vi har hittat en företagare med pråm i Torneå, som gjort motsvarande jobb där.