Styrelsen

Ordförande        Kåre Strömbäck

Sekreterare        Kåre Strömbäck

Kassör               Bertil Hannerfors

Ledamot            Arne Luthström

Ledamot            Ingemar Hietala

Ersättare           Stig Franzén, Kurt Lind och Reijo Tervonen