Styrelsen

Ordförande        Niklas Olsson

Sekreterare        Börje Andersson

Kassör               Börje Andersson

Ledamot            Arne Luthström

Ledamot            Ingemar Hietala

Ledamot            Lennart Sundelin

Ersättare           Stig Franzén, Kristian Snäll och Rune Äijä