Avgifter 2024

Medlemsavgift: 200 kr/år. Båttidningen Båtliv ingår.

Ansvarsförsäkring är obligatorisk för alla båtar med plats inom hamnområdet. Gäller både på land och till sjöss.

Bryggplats: Längsliggande                 3 600 kr

Platsbredd t.o.m. 2,50 m                     800 kr

Platsbredd 2,51 m – 3,00 m                  900 kr

Platsbredd 3,01 m – 3,50 m                1 000 kr

Platsbredd 3,51 m- 4,00 m                 1 100 kr

Platsbredd över 4 m                            1 200 kr

Båtplats som använder el permanent betalar 1 000 kr extra per säsong.

Övriga 40kr/dygn. Erlägges i gästhamnskassan i klubbstugan.

Dubbel avgift för icke medlemmar.

Skyldighet att göra en nattvakt per säsong. Utebliven vakt debiteras med 1 000 kr.

Gästdygn: Hamn- och ställplats             200 kr inklusive el.

Ställplats                                                Säsong 15/5 -15/9

Lån av klubbstugan                                200 kr/halvdag (högst 4 timmar), 400 kr/heldag

Lokalen skall vara städad efter avslutad tillställning.

Vinteruppläggningsplats: Ute 400 kr.

Inomhus 1 200 kr under 8 m, 1 300 kr över 8 m.

Sommaruppläggningsplats: Ute 400 kr

Inomhus 1 200 kr under 8 m, 1 300 kr över 8 m.