Uppskjutet fönsterbyte.

Vi hade planerat att byta fönster i klubbstugan detta verksamhetsår. Offerter begärdes från lokala företag. Liikamaa Bygg AB:s offert antogs med planerat fönsterbyte i september. Nu har företaget meddelat att de ej hinner göra det under detta verksamhetsår. Niklas Liikamaa garanterar att de kommer att göra jobbet under nästa år och att det offerterade priset står fast. Detta är godkänt från båtklubbens sida.