Avgifter 2018

Medlemsavgift: 200 kr/år. Båttidningen Båtliv ingår.

Ansvarsförsäkring är obligatorisk för alla båtar med hyrd plats inom hamnområdet. Gäller både på land och till sjöss.

Bryggplats: Längsliggande                 1 200 kr

Platsbredd t.o.m. 2,50 m                     800 kr

Platsbredd 2,51 m – 3,00 m                  900 kr

Platsbredd 3,01 m – 3,50 m                1 000 kr

Platsbredd 3,51 m- 4,00 m                 1 100 kr

Platsbredd över 4 m                            1 200 kr

Båtplats som använder el permanent betalar 1 000 kr extra per säsong.

Dubbel avgift för icke medlemmar.

Skyldighet att göra en nattvakt per säsong. Utebliven vakt debiteras med 1 000 kr.

Gästdygn: Hamn- och ställplats             100 kr + 40 kr för el.

Säsongspris för ställplats                     3 000 kr + 1 000 kr för el. Säsong 15/5 -15/9

Hyra av klubbstugan                               200 kr/halvdag (högst 4 timmar)

400 kr/heldag

Lokalen skall vara städad efter avslutad hyrtid.